Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Vi sitter på ingen måte stille i båten

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Leserinnlegg,

PUBLISERT

onsdag 9. oktober 2019

Kulturtanken-direktør Lin Marie Holvik svarer på Hans Martin Austestads åpne brev til etaten.

↑ Lin Marie Holvik er direktør i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

Dette er et tilsvar til Hans Martin Austestads «Open post til Kulturtanken», publisert på Periskop 09.09.2019.

 

Hei Hans Martin Austestad

Først vil jeg si takk for ditt enestående engasjement og arbeid for Den kulturelle skolesekken. Du og dine kollegaer har gitt sterke kunstneriske bidrag til tusenvis av elever over flere år, og slik har du vært med på å bygge ordningens substans.

Kulturtanken skal være den første til å anerkjenne at et slikt arbeid trenger gode vilkår. Både i form av forutsigbarhet for de som allerede har fartstid i ordningen, og for å kunne være en god plattform for nye kunstnerskap.

På et overordnet nivå er svaret på ditt første spørsmål derfor ja: I Den kulturelle skolesekken er det en forutsetning at alle interessenter har gode arbeidsvilkår for at barn gjennom DKS skal oppleve profesjonell kunst av høy kvalitet.

Den sentrale avtalen om oppdrag som er fremforhandlet mellom KS og Creo gir derfor en helt annen forutsigbarhet enn tidligere, og dagshonoraret ble nylig justert opp til kr 4644,-. Men som du selv skriver, Kulturtanken er ikke part i forhandlingene og skal dermed heller ikke mene noe om hvordan slike avtaler eventuelt innrettes.

Det betyr ikke at Kulturtanken ikke bidrar der vi kan. Alle parter er opptatt av at kunstnerne har gode vilkår, men det er viktig og en grunnleggende forutsetning i norsk arbeidsliv at slike spørsmål adresseres og tas opp mellom partene i arbeidslivet, i denne sammenheng Creo og KS.

Lønn er ikke alt

Så er det selvsagt ikke slik at honorar eller lønn er det eneste som påvirker kunstnerens arbeidsvilkår. Nasjonale nettverk, kunnskapsdeling eller forenklede arbeidsvilkår kan være andre faktorer.

I september lanserte Kulturtanken sin DKS-portal. Nesten 2000 unike forlag kom inn, flere fylker fikk både doblet og tredoblet sine forslag fra kunstnere. Og kunstnerne gir veldig klare tilbakemeldinger, dette har forenklet hverdagen betydelig! Ikke minst frigitt mye tid. Og tid er penger, også for kunstnere. Samtidig gir det forvaltningsnivåene et helt nytt datagrunnlag for å vite hvem som turnerer, med hva og hvor. Selvsagt vil dette ha betydning for hvordan vi kan jobbe med kvalitet i fremtiden. Parallelt med dette jobber vi også med å se hvordan vi kan få til gode rutiner for ulike former for tilbakemeldinger.

De to siste årene har Kulturtanken bidratt til at det er blitt etablert nasjonale visningsarenaer for alle kunstuttrykkene. Sist ute var SPOR for kulturarv på Stiklestad, og  ØYEPÅ for visuell kunst i Lofoten. Her møtes kunstnere, forvaltere, elever og lærere fysisk.

Neste ut er Marked for musikk i Larvik som er blant veteranene av visningsarenaene, men nå har altså alle uttrykkene fått sin egen arena, med nesten samtlige av fylkeskommunene som eiere, og oss som nasjonal samarbeidspart. Og i disse dager lanseres det et en stor og omfattende utredning om hvordan kvalitetsarbeidet organiseres i alle landets fylker og direktekommuner. Dette vil ta oss et langt steg inn i forståelsen av hvordan det jobbes med kvalitet der beslutningene faktisk tas, i fylker og kommuner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så er det selvsagt ikke slik at honorar eller lønn er det eneste som påvirker kunstnerens arbeidsvilkår.

Vår jobb på nasjonalt nivå er å kartlegge, hente inn data, analysere, koordinere og iverksette samarbeidsprosjekt på tvers.

Analysere og koordinere

Vår jobb på nasjonalt nivå er nettopp å kartlegge, hente inn data, analysere, koordinere, iverksette samarbeidsprosjekt på tvers, forenkle hverdagen gjennom for eksempel DKS-portalen og dermed bidra til gode politiske beslutninger. Og spille tilbake til fylkene og andre DKS-aktører de dataene vi har, slik at fylkene sørger for at elevene får et best mulig DKS-tilbud.

Vi vet allerede i dag mye mer enn vi visste for noen få år siden, og faktakunnskap er som regel det som skal til for å få til endring til det bedre.

Så vi sitter på ingen måte stille i båten.

Med vennlig hilsen Kulturtanken

v/ Lin Marie Holvik

Annonser

Stikkord:
· · ·