Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil ha flere barn og unge i museene

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Notis, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 13. mai 2020

HVOR
Munchmuseet

Munchmuseet og Kulturrådet skal undersøke hvordan man kan nå frem til dem som ikke går på museum.

↑ Fra barnas kunstdag på Munchmuseet på Tøyen. Foto: Munchmuseet

Flertallet av den norske befolkningen går sjeldent eller aldri på museum. Sammen med Munchmuseet har Kulturrådet blitt tildelt StimuLab-midler, og sammen skal de nå ta for seg målgruppen barn og unge i Oslo og undersøke hva som skal til for at de skal benytte seg av museenes tilbud.

StimuLab


Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, blant annet ved bruk av tjenestedesign.

Bruk av tjenestedesign handler om å få virksomheter til å sette brukeren i sentrum både for innovasjonsarbeid og tjenesteutvikling.

Et viktig prinsipp er at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

StimuLab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, og at midlene som tildeles går til å kjøpe design- og annen kompetanse i markedet.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet

Gerd Elise Mørland. Foto: Munchmuseet.

Å skaffe oss direktetilgang til en målgruppe som vanligvis nås gjennom de voksne, krever nytenkning.

StimuLab-midlene deles ut til prosjekter som tenker nytt for å nå bedre frem til brukerne. Ved bruk av tjenestedesign og nye måter å tenke og jobbe på ønsker man å lage bedre tjenester for brukerne. Satsingen er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA som ble startet opp i 2016, og det er første gang det gis tilskudd til et prosjekt knyttet til kunst og kultur, skriver Munchmuseet i en pressemelding.

Sammen skal Kulturrådet og Munchmuseet utforske hva brukerorientert innovasjon i kultursektoren innebærer. Prosjektet får 800.000 kroner i tilskudd. Beløpet skal brukes til å anskaffe designkompetanse i markedet. Målet er å nå barn og unge direkte.

– Vi ønsker å utforske hva som skal til for at museenes tilbud skal oppleves som tilgjengelig og relevant av museenes ikke-brukere, sier avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet, Renate Enemark Bergersen, i pressemeldingen.

Munchmuseet inviterte til familiedag med kroppslig utforskning av Munchs portretter. Bildet er fra 2017. Foto: Rena Li © Munchmuseet

Direktør for formidling ved Munchmuseet, Gerd Elise Mørland, understreker viktigheten av å nå en ny generasjon:

– For å lykkes med å rekruttere fremtidens museumspublikum har vi ambisjoner om å nå barn og unge direkte. Museene har tradisjon for å nå ikke-brukere via frivillige organisasjoner, skole- og fritidsordninger eller foreldre, mens barns digitale vaner tilsier at de fra tidlig alder velger innhold selv. Å skaffe oss direktetilgang til en målgruppe som vanligvis nås gjennom de voksne, krever nytenkning. Dette prosjektet gir oss mulighet til å utforske nettopp dette.

Annonser
Stikkord:
· · · · · ·