Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil skape holdningsendring gjennom å tilby DKS i lærerutdanningen

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 10. august 2022

Ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder har lærerstudenter fått undervisning om Den kulturelle skolesekken i flere år allerede. Nå starter to nye læresteder lignende pilotprosjekter.

↑ Lærerstudenter ved Universitetet i Agder erfarer DKS gjennom workshopen «Teiporama». Foto: Veslemøy Olsen

I løpet av kommende skoleår får lærerstudenter ved fire utdanningsinstitusjoner i Norge et møte med Den kulturelle skolesekken (DKS) og opplæring i mulighetene som ligger i besøkene skolesekken gir. Både Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og OsloMet starter piloter kommende skoleår, men ved Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitetet i Agder (UiA) har de gitt sine lærerstudenter undervisning om DKS i flere år allerede.

Veslemøy Olsen er rådgiver ved Avdeling for lærerutdanning og ansvarlig for estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Agder. Foto: UiA

Alle møter DKS

Dagens lærerstudenter tilhører generasjonen som selv har erfart DKS som elever. Nå får de se ordningen fra den andre siden. Blant dagens lærere finnes det mange uten egen erfaring med DKS. Da kan det også være vanskelig å se hvilke muligheter ordningen byr på.

– Jeg pleier å si til studentene at er det noe som er hundre prosent sikkert, så er det at dere kommer til å møte DKS som lærere i skolen, sier Veslemøy Olsen til Periskop. Hun er rådgiver ved Avdeling for lærerutdanning og ansvarlig for estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene ved UiA.

– Da blir det viktig at de stiller med riktig verktøy for å kunne forberede og bearbeide innholdet sammen med sine fremtidige elever

Er det noe som er hundre prosent sikkert, så er det at studentene kommer til å møte DKS som lærere i skolen

Tone Cronblad Krosshus er førstelektor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Kristine Helliesen

Piloter på Østlandet

Universitetet i Sørøst-Norge starter sin pilot denne høsten, mens ved OsloMet går arbeidet i gang våren 2023. Ved USN vil det i løpet av kommende skoleår være fire DKS-besøk for ulike studentgrupper ved Campus Notodden, skriver Kulturtanken på sine nettsider. Utøverne er på DKS-turné med planlagte besøk i byen, og vil også gjennomføre besøk hos lærerstudentene ved USN. Kunstmøtene blir en del av utdanningen deres, forteller Tone Cronblad Krosshus, prosjektleder og faglig ansvarlig for piloten, til Kulturtanken.

– Tanken er at i løpet av de fem årene de studerer her, så vil studentene ha møtt DKS i flere fag og møtt flere ulike kunst- og kulturuttrykk – og produksjoner. Det vil gi dem erfaring i å tenke DKS i ulike sammenhenger, håper hun.

Også ved OsloMet ønsker de å gi studentene en opplevelse av DKS.

– For å skape engasjement er det viktig at de erfarer den estetiske dimensjonen av hva DKS kan tilby, sier Thomas Eri, førsteamanuensis i pedagogikk og emneansvarlig for pedagogikkfaget i master i grunnskolelærerutdanning ved OsloMet til Kulturtanken. Videre forteller han at det er viktig å bevege seg bort fra måling og kompetansemål, og heller åpne opp for at elever selv kan sette ord på en opplevelse.

– For dannelsesidealet har det å bli berørt en egenverdi. Det ønsker jeg å vektlegge i vår pilot.

Tanken er at i løpet av de fem årene de studerer her, så vil studentene ha møtt DKS i flere fag

Studentene møter kunstneren Sandra Norrbin i forbindelse med workshopen «Teiporama». Foto: Veslemøy Olsen

Ukjent territorium

Ved UiA møter lærerstudentene DKS i sitt tredje studieår. Da har de først hatt obligatoriske dramakurs de to foregående årene med innføring i drama som metode. Tredjeåret samarbeider de med Fakultet for kunstfag og gjennomfører DKS-workshoper på lik linje med DKS ute i skolen.

– For det store flertallet av lærerstudentene er dette et ukjent territorium, og flere er usikre på hva som forventes av dem disse timene. Vi legger opp til en blanding av praktisk workshop og en reflekterende samtale i etterkant av gjennomført workshop. Under refleksjonsrunden er de aller fleste svært begeistret og ser nytteverdien av det arbeidet vi gjør med å implementere DKS som en obligatorisk modul i grunnskolelærerutdanningen, forteller Veslemøy Olsen.

Saken fortsetter etter annonsene. 

Lærerstudenter ved UiA i fri teip-utfoldelse. Foto: Veslemøy Olsen

Mange endret negative inntrykk til positive når de i etterkant fikk informasjon om kunsten de hadde sett og opplevd

Oppdage selv

Tidligere vårsemestre har studentene deltatt i kunstworkshopen Teiporama. I år besøkte de Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og utforsket utstillingen På gjensyn! Fra Katta til Kunstsilo, forteller Veslemøy Olsen. Dette er en DKS-workshop som over 1000 barne- og ungdomsskoleelever i Agder også har deltatt på.

Først skulle studentene utforske utstillingen på egenhånd. Deretter fikk de en guidet omvisning av en av museets pedagoger. Det å få utforske på egenhånd uten noen gitte premisser, var viktig, forteller Olsen. Hun opplevde at mange endret negative inntrykk til positive når de i etterkant fikk informasjon om kunsten de hadde sett og opplevd.

Universitetet i Agder er del av forskningsprosjektet pARTiciPED som eies av Høgskolen i Østfold. Et av målene er å forbedre samarbeidet mellom DKS, kulturfeltet og skolesektoren. Piloter som involverer DKS i lærerutdanningen er en viktig del av dette forskningsarbeidet. Blir DKS en obligatorisk del av undervisningen, kan den heller ikke velges bort. Slik det også vil være i jobben som lærer.

Lærerstudenter på oppdagelse ved Sørlandets kunstmuseum som en del av undervisningen i DKS. Foto: Veslemøy Olsen

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · ·