Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Gledelig tildeling av friske midler: Barnehageteater får 1,5 millioner

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

torsdag 9. september 2021

Unge Vikens satsing «Teater i barnehagen» ble den store vinneren da overskuddet av tippemidlene ble delt ut tirsdag.

↑ Bilde fra forestillingen «Fabelflakseren» ved Unge Viken Teater. Foto: Lars Opstad

44 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd fra 2020 ble fordelt til ulike kulturformål denne uken. Størst tildeling blant prosjektene for barn og unge fikk Unge Viken Teaters satsing «Teater i barnehagen».  1,5 millioner av overskuddskronene gikk til dem. Unge Viken Teater gleder seg over tildelingen.

Kari Ramnefjell er teatersjef for Unge Viken Teater. Foto: Nicolas Tourrenc

Sender et viktig signal

– Teater i barnehagen er noe vi har jobbet med i flere år, og det er en av våre hovedsatsinger. Vårt hjerte banker for de små publikummerne, og vi er så utrolig glade for at vi nå kan lage enda mer teater og får muligheten til å nå ut til enda flere barn, forteller en glad teatersjef, Kari Ramnefjell.

Hvorfor tror dere Kulturdepartementet gjør nettopp barnehageteater til den store vinneren på tildelingen av tippemidler for barn og unge?

– I barne- og ungdomskulturmeldingen som kom i mars i år, var et av punktene at også barn under skolealder skulle få tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser gjennom en nasjonal satsing. Dette er ambisiøst, og vi var selvfølgelig glade for at kunst til barnehagebarna ble løftet frem. Men vi, og mange andre, ble skuffet når denne satsningen ikke førte med seg friske midler, forteller Ramnefjell.

Når regjeringen nå følger opp med en tildeling til kunst for barnehagebarna, viser de at dette er viktig, mener hun.

– Unge Viken Teater har jobbet aktivt med å skape scenekunstopplevelser for barn under skolealder i flere år, og vi synes det er veldig stas at vi blir anerkjent for dette arbeidet og den kompetansen vi har bygget opp.

Vi synes det er veldig stas at vi blir anerkjent for dette arbeidet og den kompetansen vi har bygget opp

Tilskuddet gjør at vi kan nå ut til enda flere barnehager og til de barna i Viken som trenger det mest

Inkludere

Nå vil Unge Viken Teater nå ut til enda flere barnehager.

– Det er ikke et spørsmål om barnehagene ønsker teater, men om kommunene kan prioritere teater i et allerede trangt budsjett. Vi har til nå hatt lokale avtaler med kommuner om formidlingskostnaden, men tilbudet når da dessverre ikke frem til de økonomisk pressede kommunene. Tilskuddet gjør at vi kan nå ut til enda flere barnehager og til de barna i Viken som trenger det mest. Det gjør at vi oppnår et viktig demokratisk utjevningsprinsipp, påpeker Ramnefjell.

En viktig prioritering er også å utvikle tilrettelagte forestillinger som inkluderer barn som ofte havner på utsiden. Vi ønsker også å inkludere de aller minste, 1-2 åringene, i Teater i barnehagen-prosjektet.

– Vi vil fortsette å utvikle kunst som åpner opp verden for dem, resonnerer i dem, utfordrer dem, gir håp, og bidrar til å styrke barnas selvfølelse og erfaringsgrunnlag, sier hun

Artikkelen fortsetter etter bildet og annonsene. 

Fra barnehageforestillingen «Hugin og Munin» ved Unge Viken Teater. Foto: Lars Opstad

Fra forestillingen «Alba trosser alt» ved Akershus Teater og Luna Teater. Foto: Lars Opstad

Nye publikumsgrupper

Store deler av potten gikk til mangfoldstiltak på ulike kulturområder. Kulturminister Abid Raja ønsker med tildelingen å bidra til at kulturinstitusjoner rundt omkring i Norge blir bedre rustet til å åpne for nye grupper publikum og deltakere, sa han i pressemeldingen som fulgte tildelingen.

– Vi jobber hele tiden for å nå alle barn og unge i Viken, uavhengig av hvor de er i sitt liv og sin utvikling. Dette er en sammensatt gruppe, og vi er bevisst det ansvaret vi har for at vårt repertoar over tid og i sum reflekterer målgruppen vi spiller for. Det skal være relevant for deres oppvekst. Dette inkluderer også representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen.

Ramnefjell trekker frem utjevningsprinsippet:

– Små barn er avhengig av at en voksen kan ta dem med på teater. Vi ønsker å kunne gi teater til barn uavhengig av sosioøkonomisk status. Gjennom Teater i barnehagen kommer teateret dit barna er. Ved å tilby forestillinger til hodepris istedenfor fastpris, får de mindre barnehagene med færre barn som ligger lenger unna kulturtilbud, også muligheten til å være med i ordningen, sier Kari Ramnefjell.

Her er listen over alle tildelingene.

Vi ønsker å kunne gi teater til barn uavhengig av sosioøkonomisk status

Annonser

Stikkord:
· · · · · · ·