Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Mangfold må være naturlig integrert i litteraturen

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Artikkel, Meninger,

PUBLISERT

tirsdag 31. januar 2023

Det leses mye bøker i barnehager i Norge. Men mange barn bor ikke i klassiske kjernefamilier. Hvordan speiler barnelitteraturen dette? Og blir slike bøker lest, for eksempel i barnehagen?

↑ Til venstre: Illustrasjon fra «Gard er ikkje redd». Illustratør: Sunniva Sunde Krogseth, forfatter: Brynjulf Jung Tjønn. Til høyre: Illustrasjon fra «Skoleape». Illustratør: Åshild Kanstad Johnsen, forfatter: Liv Gulbrandsen. Begge foto: Aschehoug

Min fem år gamle datter vokser opp i to ulike hjem. Det er virkeligheten hennes. Hun vokser opp med fire ulike språk: Tysk, norsk, tyrkisk og engelsk. Hun har ingen søsken.

Nå ønsker hun seg en familie som bor under samme tak. I tillegg vil hun gjerne ha en søster eller en bror. Jeg har en teori om at litteraturen har mye av skylden for at hun ønsker seg den klassiske kjernefamilien. Vi leser mye for henne hjemme.

Bildebøkene fôrer henne med tradisjonelle fremstillinger av hvordan en familie er. Det gjør at hun, som ikke passer inn i den klassiske kjernefamilien, begynner å sette spørsmålstegn ved sin egen virkelighet. «Hvorfor bor ikke min mamma og pappa sammen? Hvorfor har ikke jeg en bror?» Og så videre. Etter å ha snakket med andre foreldre med barn som vokser opp i utradisjonelle hjem, får jeg høre at de har liknende erfaringer. Jeg blir nysgjerrig og bestemmer meg for å undersøke denne problematikken. Stemmer teorien min?

Jeg har en teori om at litteraturen har mye av skylden for at hun ønsker seg den klassiske kjernefamilien

«Familiemyldreboka» er en faktabok for barn av britiske Mary Hoffman. Boka presenterer ulike former å leve sammen på som familie. Boka ble gitt ut på norsk av Omnipax forlag i 2010 og er utsolgt fra forlaget. Foto: Omnipax

Kjernefamilien dominerer

I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristikk, presenterer de diverse tiltak som skal være med på å styrke kunnskap, kompetanse, samarbeid og likestilling. Målet er å oppnå økt åpenhet, trygghet og likeverd i alle samfunnets deler. Om barnehage skriver de: «Barnehagen skal også formidle til barna at det er mange måter å være en familie på.»

I dette ligger det å fortelle om mangfoldet av familier som finnes. At barn for eksempel kan ha to foreldre, aleneforeldre, steforeldre, homofile eller lesbiske foreldre, adoptivforeldre og fosterforeldre eller andre familieformer. Dette er viktig for et forebyggende perspektiv, der det å normalisere ulike familietyper kan forebygge fordommer, mobbing, trakassering og hatkriminalitet.

I siste utgave av Vetuva (2022), et magasin for alle som jobber i og med barnehage, finner jeg en artikkel som bekrefter at den tradisjonelle kjernefamilien dominerer i barns rollelek. I artikkelen sier den svenske forskeren Lena Sotevik følgende: «Når barn leker familie, er det fortsatt den tradisjonelle kjernefamilien med mamma, pappa og barn som er normen». Sotevik har studert den frie leken til 24 barn i en enkelt barnehage to dager i uken gjennom et helt år. Barna var mellom tre og seks år. 

Det er altså ikke bare datteren min som tror at kjernefamilien er normalen.

Når barn leker familie, er det fortsatt den tradisjonelle kjernefamilien med mamma, pappa og barn som er normen

«Karsten og Petra er bestevenner» (1992) er tredje bok om radarparet signert Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt. Petra bor sammen med moren sin, Karsten i en klassisk kjernefamilie. Foto: Cappelen Damm

Lite utvalg

Etter å ha undersøkt ulike skjønnlitterære bildebøker i Norge for barn i barnehagealder (0-6 år), ved å ha gått gjennom katalogene til Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug på nettsidene deres (se bokliste i slutten av artikkelen), kikket i hyllene på Deichman Bjørvika og snakket med ulike personer som jobber med dette til daglig, opplever jeg at teorien min står seg: Det finnes få bildebøker med representasjon av ulike familieformer. Det er også grunn til å tro at barn eksponeres lite for slike bøker både hjemme og i barnehagen.

Synliggjøring av ulike familieformer normaliserer et mangfoldig samfunn. Dette kan være med på å skape tilhørighet og anerkjennelse, som igjen kan føre til trygghet og omsorg.

Det er også grunn til å tro at barn eksponeres lite for slike bøker både hjemme i barnehagen

Cecilie Langholm er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Foto: Udir

Alle skal bli speilet

De fem første leveårene er helt avgjørende i et barns liv. Ifølge Statistisk Sentralbyrå gikk det 268.465 barn i barnehage i 2021, noe som tilsvarer 93,4% av barn mellom 1-5 år. De fleste barn går i barnehage de fem første leveårene.

Rammeplanen for barnehagen fra 2017 fremhever litteratur som viktig og som noe alle barnehager skal forholde seg til. Seniorrådgiver Cecilie Langholm ved Utdanningsdirektoratet forteller at i tråd med rammeplanen skal barnehagen fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.

– Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer når de jobber i tråd med rammeplanen. Barnehagen skal også synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen, sier hun.

Den nasjonale rammeplanen har et handlingsrom som gjør at de ansatte i barnehagen kan gjøre valg og vurderinger ut fra sin faglighet og ut fra den aktuelle barnegruppen. 

– Det er barnehageeieren som har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse, understreker Langholm.

Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet

I «Berre mor og Ellinor» er det mor og Ellinor som utgjør familien. Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth. Forfatter: Ingrid Z. Aanestad. Foto: Gyldendal

Hilde Dybvik. Foto: Cappelen Damm

Det leses mindre i barnehagene

– Det finnes en del forskning som tyder på at det ikke nødvendigvis leses så mye i barnehagene, forteller Hilde Dybvik til Periskop. Dybvik er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met, og er i tillegg litteraturkritiker.

– Det viser for eksempel denne synteserapporten om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2014. Det er også interessant å se i ettertid at i rammeplanen fra 2011 stod det at man skulle lese daglig i barnehagen. Det er tatt bort i rammeplanen fra 2017.

Hvem bestemmer hvilke bøker som skal leses i barnehagen?

– Det bestemmer personalet i barnehagene. Noen barnehager har sterk bevissthet rundt det, og mange samarbeider med bibliotek. Men det er nok en del tilfeldigheter som styrer litteraturutvalget, dessverre. Og dét er et problem man kan løfte i seg selv, mener hun og fortsetter:

– Barnehagen er viktig, for alle blir ikke lest for hjemme. Barnehagen har en sentral rolle i å lese ulike fortellinger for barn, slik at flere ulike måter å leve på blir synlig gjennom litteraturen. Derfor må det være et variert utvalg bildebøker i barnehagen.

– Litteratur setter leserens følelser og innlevelse i spill. Gjennom å lese om andre i en bok og prøve å forestille oss hvordan andre har det, kan vi forstå hverandre. Filosofen Martha Nussbaum snakker om den narrative forestillingsevnen, og mener at den er et grunnlag for at mennesker skal kunne samhandle og forstå hverandre på en god måte. Det at bildebøker kommuniserer verbalt og visuelt, gjør at de kan vise frem andre mennesker og andre måter å leve på, uten at det nødvendigvis blir direkte tematisert. Det visuelle språket kan vise mangfoldet frem uten ord.

Barnehagen har en sentral rolle i å lese ulike fortellinger for barn, slik at flere ulike måter å leve på blir synlig gjennom litteraturen

I «Pappaer overalt» (2015) av Kaia Dahle Nyhus samler hovedpersonen på pappaer fordi han ikke vet hvor hans egen pappa er. Foto: Cappelen Damm

Rom for fantasi

Ved OsloMet jobber Dybvik blant annet med å synliggjøre mulighetene som ligger i litteraturformidling i barnehagen.

– Vi kunne selvfølgelig ønske oss at det var satt av mer tid i utdanningen til å jobbe med barnelitteratur. Jeg mener litteratur berører mange av fagområdene både i utdanningen og i barnehagen. Det ville kanskje også bidra til at kunnskap om litteratur og formidling ble en sterkere del av barnehagelærernes profesjonsidentitet.

Litteratur er viktig, sier Dybvik, men skal først og fremst gi en opplevelse.

– Det er mye lek og rom for fantasi i litteraturen. Dét er like viktig som at det skal være så viktig og riktig hele tiden. Både realistiske og fantasifulle fortellinger bør ha sin plass i barnehagen. Å lese i barnehagen skal først og fremst være spennende og gøy, sier Hilde Dybvik.

Jeg mener litteratur berører mange av fagområdene både i utdanningen og i barnehagen

I «Snarveien 8b» av Anna Fiske (Cappelen Damm 2008) følger leseren edderkoppen Evert på jakt etter husly fra leilighet til leilighet i en blokk. Underveis støter Evert på mange ulike måter å leve på. Foto er hentet fra annafiske.com

Veronica Salinas. Foto: Kristin Aafløy Opdan

Langt unna reell representasjon

Veronica Salinas, forfatter, formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt, mener vi er langt unna reell representasjon i samtidsbildebøker for barn i barnehagealder.

– Jeg tror vi er i en prosess hvor vi blir bedre. Men det er mye mer å gå på. Jeg savner å se og lese mangfold i det vi gjør. Tanter, onkler og besteforeldre er dessuten nesten fraværende i bildebøkene. Det er også få bøker med to mammaer og to pappaer, påpeker Salinas.

Hun savner ulike funksjonsvariasjoner i bildebøkene. I tillegg finnes det for få bildebøker om fosterbarn og adoptivbarn.

Hvorfor finnes det ingen bildebøker med en pappa, en mamma eller et barn i rullestol, for eksempel? Hvis dette ikke representeres i litteraturen, har vi få muligheter til å kunne snakke om det. Barna våre må kunne se og diskutere at vi er ulike, med ulike liv og utfordringer, sier Salinas.

– Heldigvis har Brynjulf Jung Tjønn og Sunniva Sunde Krogseth laget en bildebok om en gutt som er adoptert, Gard er ikkje redd (Aschehoug 2022).

Tanter, onkler og besteforeldre er nesten fraværende i bildebøkene. Det er også få bøker med to mammaer og to pappaer

Oppslag fra «Gard er ikkje redd» av Brynjulf Jung Tjønn og Sunniva Sunde Krogseth (ill.). Den handler om å være adoptert, men mest om å være modig. Foto: Aschehoug

Albert Åberg bor sammen med pappaen sin, og det har han gjort i 50 år. Bøkene normaliserer det å bo sammen med én forelder - men samtidslitteratur, det er det ikke. «Hurra for pappa Åberg!» ble gitt ut i 1993. Illustrasjon: Gunilla Bergström. Foto: Cappelen Damm

Mer enn IKEA

Salinas ønsker seg også bredere representasjon i illustrasjonene når det kommer til interiør. Her nevner hun Nattsvermerne av Sunniva Sunde Krogseth (Gyldendal 2021) og Bak den svarte porten  av Anders Marius Bortne og Marianne Gretteberg Engedal (Gyldendal 2021) som bøker som forbilledlig har variert interiør i bøkene sine.

Ikke alle hjem er hvite og ryddige som i en katalog. Det kan finnes masse farger, kulturer og hudfarger hjemme hos folk, påpeker hun.

Kanskje kan man leke med bøker hvor familier snakker ulike språk? spør hun. Det er mange måter å gjøre barn bevisst på at det finnes ulikheter og likheter mellom oss.

Det hadde vært så utrolig gøy å leke med flerspråklighet på en helt annen måte. Etter man har lest en bok sammen, kan de voksne spørre barna: «Hva tenker dere? Veggene er blå og sofaen er rosa hos oss. Hvordan er det hos dere?» Men vi må ikke være redd for å snakke om det. Vi må bare si «Noen snakker spansk, noen snakker norsk, noen snakker tyrkisk. Noen bruker grafiske symboler for å kommunisere. Andre ikke. Alle bruker ulike måter å uttrykke oss på og kommunisere.», mener Veronica Salinas.

Det hadde vært så utrolig gøy å leke med flerspråklighet på en helt annen måte

Kanskje litt IKEA-inspirert, men uansett rotete hos mor og Ellinor når mor ikke orker å stå opp og Ellinor må finne ut av dagen sin selv. Illustrasjon av Sunniva Sunde Krogseth fra «Berre mor og Ellinor». Foto: Gyldendal

I «Skoleape» av Liv Gulbrandsen bor Ella sammen med mamma-Sara og mamma-Lisa. Illustrasjon: Åshild Kanstad Johnsen. Foto: Aschehoug

Vera Danielsen Lindbach. Foto: Privat

En håndfull

Vera Danielsen Lindbach, barnebibliotekar ved Stormen bibliotek i Bodø, mener at det er lite å ta av når det gjelder bildebøker om kjønn og mangfold i familier.

Det er bare en håndfull norske bildebøker som har en slags tematikk man kan knytte opp mot dette. Så er det flere bildebøker som er oversatt fra engelsk, og noen er svenske. Men jeg synes det er de norske som bør være med på å vise veien videre, sier Lindbach. Hun viser til det svenske forlaget Olika, som ble til på starten av 2000-tallet som en reaksjon mot stereotypiske fremstillinger i bildebøker.

– Olika bruker ulike hudfarger, unger i rullestol, you name it. De er virkelig opptatt av mangfold, sier Lindbach.

Når det kommer til kjønn og mangfold, er Brillebjørn av Ida Jackson det perfekte verk, mener hun.

– Brillebjørn har to mammaer, men det er ikke hovedpoenget. Bøkene fokuserer ikke eksplisitt på ulike familieformer. Her blir det å ha to mammaer normalisert, og ikke problematisert. Brillebjørn har i tillegg en venninne med en mor som bruker hijab. Mangfold må være naturlig integrert i litteraturen. Først da kan vi snakke om representasjon, mener Lindbach.

 

Under arbeidet med denne artikkelen har Periskops journalist bedt utvalgte forlag sende lister over nyere bildebøker de mener viser ulike familieformer. I tillegg har Lindbach sendt en liste over bildebøker med skeiv tematikk. Oversikten finner du etter annonsene.

Suksessfaktoren med Brillebjørn-bøkene er at forfatteren bare lar ham ha to mammaer uten å gjøre noe større nummer ut av det, mener Vera Danielsen Lindbach. Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas. Foto: Gyldendal

«Bak den svarte porten» av Anders Bortne og Skinkeape (ill.). Foto: Gyldendal

Bildebøker som viser ulike familieformer gitt ut de senere årene:

 

Cappelen Damm

 • En dag i barnehagen (2020) av Solveig Lid Ball
 • Daniel-bøkene (2016-) av Lisa Bjärbo
 • Karsten og Petra-bøkene (1992-) av Tor Åge Bringsværd og Anne Holt

 

Gyldendal

 • Anna og fugleproblemet (2022) av Kristin Lian Berg
 • Berre mor og Ellinor (2022) av Ingrid Z. Aanestad
 • Nattsvermerne (2021) av Sunniva Sunde Krogseth
 • Bak den svarte porten (2021) av Anders Marius Bortne
 • Uppsa (2021) av Hilde Hodnefjeld
 • Hvordan temme en fetter? (2020) av Annette Saugestad Helland
 • Brillebjørn av Ida Jackson (serie)

 

Aschehoug

 • Gard er ikkje redd (2022) av Brynjulf Jung Tjønn og Sunniva Sunde Krogseth
 • Dyrene sover (2021) av Kjersti Annesdatter Skomsvold og Mari Kanstad Johnsen
 • Struts og Ada får en lillebror (2021) av Gudrun Skretting og Inga Sætre
 • Skoleape (2020) av Liv Gulbrandsen og Åshild Kanstad Johnsen
 • Henrik flytter (2019) av Emilie Christensen og Dorte Walstad
 • Lukas-bøkene av Johan B. Mjønes og Åshild Irgens
 • Vesle vil også-bøkene av Hannah Mileman og Nora Dåsnes

Vera Danielsen Lindbachs liste over bildebøker med skeiv representasjon:

 

 • Drømmeprinsen av Justyna Nyka (Mangschou 2010)
 • Mayas venninne har to mammaer av Svava Kristin Thorhallsdottir (Relasjonssenteret 2014)
 • Forelska i feisbukk av Hans Sande og Per Dybvig (Cappelen Damm 2014)
 • Wilma har to mammaer av Lone Halvorsen og Maria Therese Olsen (Liv forlag 2015)
 • Brillebjørn-bøkene av Ida Jackson (Gyldendal 2017-)
 • Hannemone og Hulda av Jenny Jordahl (Cappelen Damm 2017)
 • Noa har en hemmelighet av Lene Mehl (Lyst forlag 2018)
 • Ollianna av Gro Dahle (Cappelen Damm 2020)
 • Skoleape av Liv Gulbrandsen (Aschehoug 2020)

«Uppsa» av Hilde Hodnefjeld. Foto: Gyldendal

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·