Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Flerkulturell ungdom & mangfoldsstrategier

I Norge finnes det mange aktører som arbeider målretta mot flerkulturell ungdom – bare i Oslo finnes TEKSTLAB, Nordic Black Ung, SPKRBOX og Upolert, for å nevne noen. Men mange synes at flerkulturell ungdom er vanskelige å nå. Nærmest umulig. Og lar derfor være å prøve. Denne serien av Mariken Lauvstad tar for seg hva de aktørene som jobber målretta med kunst og kultur overfor flerkulturell ungdom ser på som viktigst i arbeidet sitt. Hva kan vi andre lære av dem? Og hva kan de lære av hverandre?