Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hedda Fredly

Scenekunstanmelder. Førstelektor i drama ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere medlem av Heddajuryen. Tidligere ansvarlig redaktør for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift og Ånd i hanske - Tidsskrift for figurteater. Har en master i drama/teater fra HiB og NTNU + mellomfag i filmvitenskap

    ...