Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Øyvor Dalan Vik

Øyvor Dalan Vik er anmelder og film- og tv-kommentator i Dagens Næringsliv, og har vært det siden 1997. Har også jobbet for blant andre Dagsavisen, Morgenbladet, Aftenposten og TV 2. Hun er tidligere leder for Norsk filmkritikerlag, og nå styremedlem samme sted.

    ...